Regler

Der er INGEN adgang med fodboldstøvler!

1. Fodboldgolf
Fodboldgolf handler om at få bolden i hul på færrest skud. Man starter ved den første bane, “hul 1”, og følger græsstierne rundt. Så ender man automatisk ved den sidste bane, “hul 18”. Det er op til den enkelte spiller, hvordan de enkelte forhindringer passeres. Man noterer det antal spark, der i alt er brugt. Hver spiller har ansvar for at tælle sine egne antal spark, og antallet noteres på scorekortet efter hver runde. Hvis man ikke får bolden i hul på sit 8. spark noterer man 10 spark

2. Rækkefølge
Ved udspark fra første hul sparker yngste spiller først og derefter efter alder. Ved udspark på de senere huller er det den spiller, der gik den foregående bane i færrest spark, der starter. Ved efterfølgende spark er det altid den spiller, hvis bold ligger længst fra hullet, der sparker.

3. Udsparkssted
Der sparkes ud fra tee-stedet ved starten af hullet. Bolden placeres mellem de to metalplader eller op til en meter bag dem. På teesteder med gummi-måtter placeres bolden på den forreste meter af måtten.

4. Droppe bold
Er bolden endt på en placering, hvor det efter spillerens vurdering ikke er muligt at sparke bolden fra, sparker man bolden på ny fra det sted, hvor den oprindeligt lå.
At droppe bolden koster et ekstra spark. Undtagen på hul 18 – her er det ”gratis” at droppe.

5. Genplacering af bold
Hvis en medspillers bold ligger i vejen for et spark, kan man bede medspilleren om midlertidigt at fjerne bolden. Efter endt spark genplaceres medspillerens bold. Rammer en spiller ved sit spark en medspillers bold, bliver spillerens bold liggende på positionen, hvor den ender, mens medspillerens bold genplaceres.